Być, Albo Nie Być "To Be, Or Not To Be"
(Mój Głos W Sprawie Żydowskiej)
Stanisław Bełza

Wydanie X

Książka bezpłatna, format EPUB 3 (17,9MB).
Pobierz Książkę

Wydawca zaleca aby książkę tę czytać tylko przy użyciu nastę­pujących (bezpłatnych) aplikacji:
iBooks, wersja 4.17 lub wyższa, na urządzeniach firmy Apple.
Adobe Digital Editions, wersja 4.5.11 lub wyższa, na komputerach z systemem Windows. Poradnik pobierania ADE jest tutaj.

Użycie zalecanych aplikacji gwarantuje poprawne wyświetlanie się książek. Książki mogą się źle wyświetlać przy użyciu przestarzałych lub niedopracowanych aplikacji, i oprogramowań urządzeń ekrano­wych, do czytania e-książek.

Być, Albo Nie Być "To Be, Or Not To Be" (Mój Głos W Sprawie Żydowskiej)

Stanisław Bełza (ur. 03.11.1849 - zm. 24.08.1929) - praw­nik, podróżnik i pisarz. Spośród całego pisarskiego dorobku autora, ta jedna książka jest szczególna. Autor przedstawił w niej swój krytyczny punkt widzenia na sprawę żydowską oraz w zarysie historię pobytu Żydów w Polsce, i ich nega­tywny wpływ na sprawy polskie. Książka od zawsze przemil­czana, i od zawsze aktualna. Stanisław Bełza był inicjatorem wydania w 1913 roku książki pt. "Rok 3333" Juliana Ursyna Niemcewicza, do której napisał przedmowę pod pseudo­nimem "Nie Wiem Kto". Obie książki są ostrzeżeniem ich autorów dla przyszłych pokoleń, co podnosi ich walory edu­kacyjne. Wydawca poleca także książkę pt. "Rok 3333", któ­ra znajduje się na sąsiedniej półce.