Rok 3333

Rok 3333 to książka której autorem jest Julian Ursyn Niemcewicz (ur. 16.02.1757 – zm. 21.05.1841), polski histo­ryk, pisarz i publicysta. Wielki patriota zawsze mający na uwadze interesy państwa polskiego. Będąc członkiem lóż masońskich w Polsce i Francji, zrozumiał jakie są prawdziwe cele masonerii oraz komu masoni służą. "Rok 3333" Niemce­wicza, to ostrzeżenie dla jemu współczesnych, jak i dla przy­szłych pokoleń. Najstarsze znane drukowane wydanie tej książki, zostało wydane siedemdziesiąt dwa lata po śmierci Niemcewicza staraniem Stanisława Bełzy, który pod pseu­donimem "Nie Wiem Kto", napisał do tego wydania swoją przedmowę. "Rok 3333" jest książką ponadczasową, której nigdy nie było na listach szkolnych lektur. Ciekawa i pobu­dzająca do refleksji książka, którą szybko się czyta, a pa­mięta długo.