Brudne Sztuczki | Za Kulisami Księgarni Kobo
Dariusz Bugała

Wydanie III

Książka bezpłatna, format EPUB 3 (11,1MB).
Pobierz Książkę

Wydawca zaleca aby książkę tę czytać tylko przy użyciu nastę­pujących (bezpłatnych) aplikacji:
iBooks, wersja 4.17 lub wyższa, na urządzeniach firmy Apple.
Adobe Digital Editions, wersja 4.5.11 lub wyższa, na komputerach z systemem Windows. Poradnik pobierania ADE jest tutaj.

Użycie zalecanych aplikacji gwarantuje poprawne wyświetlanie się książek. Książki mogą się źle wyświetlać przy użyciu przestarzałych lub niedopracowanych aplikacji, i oprogramowań urządzeń ekrano­wych, do czytania e-książek.

Brudne Sztuczki | Za Kulisami Księgarni Kobo

"Brudne Sztuczki. Za Kulisami Księgarni Kobo" to książka opisująca złe praktyki międzynarodowej księgarnii Kobo. Autor książki opisał, i udokumentował fotograficznie, jak międzynarodowa księgarnia Kobo z Kanady uszkadzała kody źródłowe książek elektronicznych. Skutkiem uszkodzeń kodu źródłowego, e-książki pobrane z księgarni Kobo źle się wyświetlały na urzą­dzeniach ekranowych czytelników.