Postęp Na Rozdrożu

Iza Moszczeńska

Wydanie I
Książka bezpłatna, format EPUB 3 (70,1 MB).
Pobierz Książkę

Wydawca zaleca aby książkę tę czytać tylko przy użyciu nastę­pujących (bezpłatnych) aplikacji:
iBooks, wersja 4.17 lub wyższa, na urządzeniach firmy Apple.
Adobe Digital Editions, wersja 4.5.11 lub wyższa, na komputerach z systemem Windows. Poradnik pobierania ADE jest tutaj.

Użycie zalecanych aplikacji gwarantuje poprawne wyświetlanie się książek. Książki mogą się źle wyświetlać przy użyciu przestarzałych lub niedopracowanych aplikacji, i oprogramowań urządzeń ekrano­wych, do czytania e-książek.

Postęp Na Rozdrożu

Iza Moszczeńska w jej "Postępie Na Rozdrożu" z 1911 roku przedstawiła swój punkt widzenia wobec stosunku lewicy pol­skiej, na przełomie XIX i XX wieku, wobec Żydów w Polsce, i ich negatywnego wpływu na polski naród. Autorka opisując Żydów przywołuje także różne fakty, dotyczące stosunku do żydostwa w innych krajach, poprzez porównanie do stosunku wobec Żydów na terenach polskich. Sięga czasami głęboko wstecz wskazując, że żydostwo nigdy nie stanowiło siły napę­dowej pośród europejskich narodów, a było jedynie siłą hamu­jącą rozwój. Nie owija niczego w bawełnę, jej uwagi i spo­strzeżenia są niezwykle trafne, wszystko nazywa po imieniu. Pasożytniczego trybu życia żydostwa nie tłumaczy rzekomo trudnymi dziejowymi warunkami, na jakie żydostwo miałoby być narażone na przestrzeni wieków, lecz niechęcią Żydów do, jak to ujmuje autorka, "postępu". Książka ta jest uzupeł­nieniem do wydanej wcześniej książki Stanisława Bełzy pt. Być, Albo Nie Być "To Be, Or Not To Be" (Mój Głos W Sprawie Żydowskiej), która jest także do pobrania w tej witrynie.