Fale Radiowe | Dziwny UKF

Dariusz Bugała

Wydanie I
Książka bezpłatna, format EPUB 3 (33,4 MB).
Pobierz Książkę Pobierz Tabelę

Wydawca zaleca aby książkę tę czytać tylko przy użyciu nastę­pujących (bezpłatnych) aplikacji:
iBooks, wersja 4.17 lub wyższa, na urządzeniach firmy Apple.
Adobe Digital Editions, wersja 4.5.11 lub wyższa, na komputerach z systemem Windows. Poradnik pobierania ADE jest tutaj.

Użycie zalecanych aplikacji gwarantuje poprawne wyświetlanie się książek. Książki mogą się źle wyświetlać przy użyciu przestarzałych lub niedopracowanych aplikacji, i oprogramowań urządzeń ekrano­wych, do czytania e-książek.

Fale Radiowe | Dziwny UKF

Książka pt. "Fale Radiowe | Dziwny UKF", dotyczy pomieszania nazw i częstotliwości pasm fal radiowych, pomiędzy Bardzo Krótkimi Falami (BKF) a Ultrakrótkimi Falami (UKF), w polskiej radiofonii. Autor podjął się próby wyjaśnienia tego stanu rzeczy, i uporządkowania nieładu w nazewnictwie pasm fal radiowych, jaki panuje w polskiej radiofonii od lat pięćdziesiątych XX wieku. W zakończeniu autor przestrzega przed cyfryzacją radiofonii, i zachęca do wspierania radiofonii analogowej, która jest chyba ostatnim medium masowego przekazu chroniącym naszą prywatność i wolność. Oprócz książki można także pobrać Tabelę Pasm Fal Radiowych, którą można sobie wydrukować na papierze, lub zapisać tak samo jak i książkę na dysku twardym komputera.