Jeden Taki Pan

Pobieranie aplikacji Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (w skrócie ADE) jest bezpłatnym, no­woczesnym, i wciąż rozwijanym programem firmy Adobe Sys­tems, do czytania książek elektronicznych w formatach epub2 i epub3 oraz w pdf.

Uwaga: osoby chcące korzystać z e­‑książek zabezpieczo­nych DRM­‑em, muszą uzyskać Adobe ID, aby nie utracić mo­żliwości korzystania z tych książek na innych urządzeniach. Więcej tutaj można przeczytać w po­mocy technicznej firmy Adobe.

Pobranie i instalację tego programu zaczynamy od wejścia na www.adobe.com/pl/solutions/ebook/digital-editions.html, czyli na stronę jego producenta. Poniższe zrzuty ekranu, Fot.1. i 2., pochodzą z tej strony (dostęp 25.02.2020). Po­zostałe fotografie, pochodzą już z mojego komputera z sys­temem Windows 7. Na komputerach z innymi systemami operacyjnymi, będzie to trochę inaczej wyglądało.

Fot.1 Zrzut ekranu z witryny firmy Adobe Systems, podstrona Adobe Digital Editions z widocznym napisem "Download", który to napis klikamy myszką.

Fot.2 Pojawiła się kolejna strona, gdzie wybieramy wersję Adobe Digital Editions, dla posiadanego przez nas programu operacyjnego (ja wybrałem 4.5.11 Windows), i klikamy ją.

Fot.3 Pojawiło nam się teraz okno z zawartością folderu o nazwie "Pobrane" w moim komputerze. Należy kliknąć przycisk "Zapisz", i niemal w tym sa­mym momencie okno to się samo zamknie.

Fot.4 Teraz odszukujemy w naszym komputerze folder o nazwie "Pobrane" i go otwieramy. Powinien tam być plik o nazwie ADE_4.5_Installer.exe, ikony różnią się w zależności od przeglądarki, nie zwracamy na to uwagi. Należy kliknąć dwa razy w ten plik.

Fot.5 Po kliknięciu pojawiło nam sie małe okienko. Należy tylko kliknąć w przycisk "Uruchom".

Fot.6 Pojawi się takie coś. Klikamy w przycisk z napisem "Tak".

Fot.7 Teraz należy postawić ptaszka obok napisu "I accept the terms of the License Agreement, i klikamy w przycisk o nazwie "Next".

Fot.8 W tym okienku odchaczamy dwa ostatnie ptaszki, chyba, że ktoś chce je zostawić, i klikamy w przycisk "Next".

Fot.9 W tym okienku klikamy w przycisk "Instal".

Fot.10 W tym okienku widać pasek postępu w trakcie pobierania do naszego komputera aplikacji Adobe Digital Editions, czekamy i nic nie robimy.

Fot.11 Pobieranie zakończone. Klikamy w przycisk z napisem "Next".

Teraz można kliknąć w jakiś plik z rozszerzeniem .epub, a program ADE, który przed chwilą zainstalowaliśmy na na­szym komputerze, sam nam się uruchomi, wyświetlając książ­kę którą chcemy przeczytać. Nie musimy dokonywać koja­rzenia plików EPUB z ADE, bowiem zostało to zrobione automatycznie podczas instalacji programu (jest to widoczne na fotografii 8., gdzie pierwszy ptaszek dotyczy skojarzenia plików z programem, co oznacza że pliki tego typu będą zawsze otwierane przez ADE).

Fot.12 Tak wygląda okno programu ADE z wyświetloną książką oraz wysuniętym panelem nawigacyjnym z lewej strony (są tam rozdziały wyświetlanej książki).

Kartki przewracamy klikając w którąś ze strzałek w tym podłużnym polu, które wskazuje narysowana przeze mnie czerwona strzałka. Ponad to, jeśli kursor myszki będziemy trzymali w tym polu, to kartki możemy także przewracać przy użyciu mysiego kółka do przewijania. Panel nawigacyjny po lewej stronie jest wysuwany, można go schować jeśli ktoś chce, klikając w jedną z ikon nad panelem. Jeśli po wysunięciu panelu nawigacyjnego nie widać poszczególnych rozdziałów Spisu Treści, należy kliknąć w mały trójkąt obok napisu Table of Contents.

Fot.13 To samo okno jak na fotografii 12., ale ze schowanym panelem nawigacyjnym.

Panel nawigacyjny jest teraz schowany, za to w prawym górnym rogu, rozwinięte jest menu do ustawiania wielkości fontów, czyli wielkości znaków kroju pisma (font w tym wypadku, to taki ekranowy odpowiednik odcisku czcionki na papierze). Ustawiamy sobie wielkość kroju pisma na tyle dużą, żeby nie męczyć sobie oczu podczas czytania książki.

No i na koniec.

Książka elektroniczna jest pozbawiona jednej z zalet, jaką mają książki papierowe. Otóż każda książka papierowa, tak samo wygląda u wszystkich czytelników. Zawsze i wszędzie jest taka, jak ją wydał wydawca. Niestety, nie zawsze tak jest w przypadku książek elektronicznych. Jedna i ta sama książka elektroniczna, może być wyświetlana inaczej u różnych czytelników, albo nawet wcale. Jest to zależne od jakości użytej aplikacji do czytania takich książek, jak i od jakości kodu źródłowego samej książki. Czytając książki elektro­niczne zawsze trzeba mieć to na uwadze.

Nie mniej książka elektroniczna jest przydatna w kilku sy­tuacjach. Gdy papierowy nakład jakiejś książki zostanie roz­sprzedany, to pozostaje tylko jej elektroniczna wersja. I choć nie jest ona tak piękna i pachnąca, jak papierowa książka, to jednak lepsze to, niż nic. W podróż można zabrać zdecydo­wanie więcej książek elektronicznych niż papierowych. Bar­dzo ważną rzeczą jest i to, że początkujący twórcy mogą swoją książkę wydać bez ponoszenia kosztów. Wiele całkiem do­brych książek, nigdy by się nie ukazało, gdyby nie możliwość wydania ich w formie elektronicznej.

Format EPUB, obok formatu PDF, jest najpopularniejszym formatem e­‑książek na świecie. A jego trzecia wersja jest bardzo przyjemna. EPUB jest formatem transparentnym, co znaczy, że łatwo można zajrzeć do jego kodu źródłowego. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie widziały żadnego kodu źródłowego, mogą dość szybko zrozumieć ogólną struk­turę pliku EPUB. W formacie tym swoje książki tworzy wiele osób. Niektórzy robią to w zautomatyzowa­nych programach do tworzenia e­‑książek. Inni używają jedynie edytora kodów źródłowych w których sami od podstaw wszystko piszą.

Adobe Digital Editions (w skrócie ADE), jest bardzo znaną i bardzo dobrą aplikacją do czytania e­‑książek. Jednak i ona nie jest wolna od błędów. Po kliknięciu jakiegokolwiek hiper­łącza na stronicach książki, nie jest możliwe zamknięcie okna aplikacji. Dopiero po kliknięciu jakiegokolwiek punktu w spi­sie treści, rozwijanego z Table of Contents w panelu nawiga­cyjnym znajdującym się z lewej strony okna aplikacji, zakłóce­nie to ustaje i aplikację można zamknąć. Zakłócenie to nie dotyczy książek w formacie EPUB2, a jedynie z jakiegoś powodu książek w formacie EPUB3. Wyświetlanie się znaków Unikodu, w e­‑książkach wyświetlanych w aplikacji ADE zależy od systemu operacyjnego komputera, bowiem z niego ADE pobiera te znaki. Jeśli ADE będzie używane na komputerze z Windows 7, to część znaków Unikodu nie zostanie wy­świetlona, ale już w Windows 10 tak. Miejmy nadzieję, że rzeczy te wkrótce będą naprawione przez twórców tej bardzo dobrej aplikacji. Co jakiś czas należy zaglądać na stronę pro­ducenta, celem sprawdzenia, czy nie są do pobrania nowsze wersje.

Życzę dużo przyjemności z czytania e­‑książek w EPUB`ie na ADE.

Dariusz Bugała

Tę stronę można zapisać na dysku twardym swojego komputera, lub wydrukować na papierze. Źle drukują przeglądarki Firefox i Internet Explorer, a dobrze
Opera i Google Chrome.

Artykuł jest z 29 Marca 2017 r.

Treść została zaktualizowana 25 Lutego 2020 r.