Pobieranie aplikacji Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (w skrócie ADE) jest bezpłatnym, no­woczesnym, i wciąż rozwijanym programem firmy Adobe Sys­tems, do czytania książek elektronicznych w formatach epub2 i epub3 oraz w pdf.

Uwaga: osoby chcące korzystać z e-książek zabezpieczo­nych DRM-em, muszą uzyskać Adobe ID, aby nie utracić mo­żliwości korzystania z tych książek na innych urządzeniach. Więcej tutaj można przeczytać w po­mocy technicznej firmy Adobe.

Pobranie i instalację tego programu zaczynamy od wejścia na www.adobe.com/pl/solutions/ebook/digital-editions.html, czyli na stronę jego producenta. Poniższe zrzuty ekranu od Fot.1 do Fot.7 pochodzą z tej strony (dostęp 29.03.2017). Po­zostałe fotografie, od Fot.8 do Fot.10 pochodzą już z mojego komputera.

Fot.1 Zrzut ekranu strony powitalnej Adobe Digital Editions z widocznym napisem DOWNLOAD, który to napis klikamy myszką.

Fot.2 Pojawiła się kolejna strona, gdzie wybieramy wersję Adobe Digital Editions, dla posiadanego przez nas programu operacyjnego.

Fot.3 Po wybraniu wersji Adobe Digital Editions dla posiadanego przez nas programu operacyjnego, w tym przypadku jest to Windows, pojawił nam się pasek z zapytaniem czy chcemy uruchomić czy zapisać plik ADE_4.5_Instal­ler.exe. Na przycisku o nazwie Zapisz klikamy w małą czarną strzałkę, roz­winie się wtedy krótkie menu, gdzie wybieramy opcję Zapisz i uruchom.

Fot.4 Wyświetliła się mała nakładka w postaci okna z warunkami licencyj­nymi. Wstawiamy ptaszka w okienku obok napisu I accept the terms in the Licence Agreement, i klikamy w przycisk o nazwie Next.

Fot.5 Kolejna nakładka w postaci okna, tym razem z komponentami instalacyjnymi. Dwa pierwsze ptaszki należy zostawić, dwa kolejne ptaszki można odhaczyć, i znowu klikamy w przycisk o nazwie Next.

Fot.6 Następne małe okienko, tym razem z polem wyboru miejsca gdzie program ma być zainstalowany, tutaj nie trzeba nic robić, klikamy tylko w przycisk o nazwie Instal.

Fot.7 Przez chwilę będzie trwała instalacja programu. Gdy instalacja się zakończy klikamy w przycisk o nazwie Close.

Fot.8 I od razu pojawia nam się okno programu ADE, czyli Adobe Digital Editions, w którym możemy czytać nasze książki. Okno to zamykamy.

Teraz można kliknąć w jakiś plik z rozszerzeniem .epub, a program ADE, który przed chwilą zainstalowaliśmy na na­szym komputerze, sam nam się uruchomi, wyświetlając książ­kę którą chcemy przeczytać. Nie musimy dokonywać koja­rzenia plików EPUB z ADE, bowiem zostało to zrobione automatycznie podczas instalacji programu (jest to widoczne na fotografii 5., gdzie pierwszy ptaszek dotyczy skojarzenia plików z programem, co oznacza że pliki tego typu będą zawsze otwierane przez ADE).

Fot.9 Tak wygląda okno programu ADE z wyświetloną książką. Kartki przewracamy klikając w którąś ze strzałek w tym podłużnym polu, które wskazuje narysowana przeze mnie czerwona strzałka. Ponad to, jeśli kursor myszki będziemy trzymali w tym polu, to kartki możemy także przewracać przy użyciu mysiego kółka do przewijania. Panel nawigacyjny z lewej strony jest wysuwany, można go schować, jeśli ktoś chce. Jeśli po wysunięciu panelu nawigacyjnego nie widać poszczególnych rozdziałów Spisu Treści, należy kliknąć w mały trójkąt obok napisu Table of Contents.

Fot.10 Teraz panel nawigacyjny jest schowany, za to w prawym górnym rogu, rozwinięte jest menu do ustawiania wielkości fontów (font to taki ekranowy odpowiednik odcisku czcionki na papierze). Ustawiamy sobie wielkość kroju pisma na tyle dużą, żeby nie męczyć sobie oczu podczas czytania książki. W lewym górnym rogu okna aplikacji, oprócz możliwości chowania-wysuwania panelu nawigacyjnego, mamy też kilka innych opcji.

No i na koniec, należy tylko nadmienić, że w Adobe Digital Editions można zauważyć następujące zakłócenie: po kliknięciu jakiegokolwiek hiperłącza na stro­nicach książki, nie jest możliwe zamknięcie okna aplikacji. Dopiero po kliknięciu jakiegokolwiek punktu w spisie treści, rozwijanego z Table of Contents w panelu nawigacyjnym znaj­dującym się z lewej strony okna aplikacji, zakłócenie to ustaje i aplikację można zamknąć. Zakłócenie to nie dotyczy książek w formacie EPUB2, a jedynie z jakiegoś powodu książek w formacie EPUB3. Miejmy nadzieję że zakłócenie to wkrótce zostanie usunięte.

Przyjemnego czytania dobrze zrobionych książek w najlep­szym z formatów, czyli w EPUB3.

Dariusz Bugała

Artykuł jest z 29 Marca 2017 r.