Felieton przeniesiony do Archiwum 08.11.2019 r. z uwa­gi na nieaktualną już treść. Z dniem 09.01.2020 roku, uznałem wytłumaczenie redakcji wRealu24, że jest bardzo możliwe, że to YouTube filtruje komentarze. Podobnego zdania jest redak­cja telewizji internetowej eMisjaTV, wypowiedź jej redaktora Piotra Korczarowskiego przechyliła języczek u wagi na ko­rzyść redakcji wRealu24, którą przeprosiłem za moje podej­rzenia.

Dariusz Bugała

Kogo banuje redakcja w Realu24?

Uwaga! Redakcja telewizji internetowej wRealu24 odniosła się do tego felietonu. Treść przesłanej przez nich wiadomości została dołożona do niniejszego tekstu, i znajduje się na dole.

Niedawno zauważyłem, że radakcja telewizji internetowej wRealu24, usunęła wszstkie moje komentarze na ich kanale na YouTube. I w dodatku zablokowali możliwość publikowania przeze mnie moich komentarzy.

Jak się o tym dowiedziałem? Bardzo prosto. Po wklejeniu kolejnego komentarza na kanale wRealu24, wylogowałem się na YouTube, i jako niezalogowany widz sprawdziłem sobie, czy ten komentarz nadal jest. Nie było go. Aby nabrać pewności, wszedłem niezalogowany na kanały innych youtuberów, u któ­rych zamieszczałem swoje komentarze. Komentarze były.

A więc wRealu24 zablokowało mi dodawanie komentarzy.

Telewizja wRealu24 nie raz skarżyła się, że ich kanał został usunięty przez YouTube, a sami usuwają, co prawda nie czyjś kanał, ale komentarze widzów, między innymi moje.

Jak to jest zatem z usuwaniem komentarzy widzów przez posiadaczy kanałów na YouTube? Otóż każdy, kto ma na tym portalu kanał do publikowania swoich treści, może zabloko­wać czyjeś komentarze w jakiejś części, lub nawet w całości. I nie ma w tym nic złego. To by dopiero było, gdyby tak każdy mógł sobie, na przykład w jakiejś papierowej gazecie, wypi­sywać wszystko co mu tylko przyjdzie do głowy. To dzien­nikarze decydują co będzie publikowane. Stąd między innymi wiemy, czemu i komu, właściciel danej gazety sprzyja, a czemu nie. Podobnie jest w internetach.

Każdy twórca na YouTube, może usunąć te komentarze wi­dzów, które z jakiegoś powodu są mu nie wygodne. A nawet samo YouTube, o którym wiadomo, że jest wrogo nastawione do osób o nastawieniu patriotycznym, i tradycyjnym euro­pejskim światopoglądzie, usuwa niewygodne mu kanały.

A co jest niewygodne dla… redakcji telewizji wRealu24?­

Zwróciłem im uwagę w moich komentarzach na to, że jeden z ich prowadzących, ma koka na głowie. Europejscy mężczyźni nie chodzą z kokami na głowach, jest to kobiecy atrybut, po­dobnie jak długie włosy. Ponadto otrzymali oni kilka razy ode­mnie łapki w dół za to, że zapraszają jakichś wytatuowanych osobników. Nie promujemy tatuaży, bo nie jesteśmy dziku­sami. Ponadto w moich komentarzach umieszczałem linki do moich felietonów, jeśli były one zbieżne z tematem rozmów w studio wRealu24, co nie jest niczym złym. Jest powszechnie przyjęte, że widzowie w swoich komentarzach wklejają jakieś linki, co bardzo często jest korzystne. Dzięki temu inni widzo­wie mogą poszerzyć swoją wiedzę. Nie jest to więc nadużycie gościnności.­

Czy to spowodowało, że redakcja wRealu24 usunęła moje komentarze i zablokowała moją możliwość dodawania komen­tarzy? Być może, ale domyślam się, że czarę ich goryczy, prze­lał mój felieton pt. "Oszołomy od Kresów czy… bandyci?", link do tego felietonu jest pod tym tekstem.­

Cóż takiego jest w tym felietonie? W tym felietonie zwró­ciłem moją krytyczną uwagę na środowiska kresowe oraz na jawne zachęcanie do sięgnięcia w bliskiej, acz nieokreślonej przyszłości, po dawne polskie kresy.

Jeśli to przelało czarę goryczy tej redakcji, to trzeba bardzo poważnie zadać sobie pytanie, o prawdziwe, by nie rzec ukry­te, cele programowe tej redakcji. Niby zwalczają lewactwo, ale promują zniewieściałych mężczyzn z długimi włosami albo kokami na głowie, czy wytatuowanych osobników. Ponad to, bezkrytycznie i nieodpowiedzialnie, rozbudzają sentymenty wo­bec dawnych polskich kresów. Być może nie mają oni żad­nych ukrytych celów, tylko trociny w głowach. Tak, czy owak, proponuję nie dawać im żadnych pieniędzy. Zamiast kawy, niech piją wodę z kałuży w tym swoim studio.

Poniżej jest droga na skróty, w postaci hiperłącza, do moje­go felietonu pt. "Oszołomy od Kresów czy… bandyci?".

Zapraszam do przeczytania pozostałych moich felietonów, są w dziale Felietony.

Dariusz Bugała

Redakcja telewizji internetowej wRealu24 odburknęła do mnie 30.10.2019 r. swoje wyjaśnienia. Napisałem odburknęła, bo nie napisali Dzień Dobry na wstępie, ani nic w tym rodzaju. W dodatku ktoś, kto wysłał mi tę wiadomość, podpisał się tajemniczo tylko samym imieniem – Grzegorz. I tak dobrze, że nie podpisał się krzyżykiem. Wiadomość ta została dodana do tego felietonu w oryginale, i brzmi następująco:

Jeśli komentarze nie zawierają treści obraźliwych lub wulgaryzmów nie są przez nas usuwane.

Jeśli nie widzi ich Pan na stronie, to bardzo możliwe, że YouTube sam je z jakiegoś powodu filtruje, np. na chacie podczas transmisji YouTube Sam usuwa wpisy zawierające linki do stron internetowych - bez naszej interwencji.

Pozdrawiam,

Grzegorz / wRealu24.tv

Moja odpowiedź jest następująca. Nie bardzo wierzę w te wyjaśnienia, bo na przykład moje komentarze w Mediach Narodowych są, i to z linkami. Ale jeśli jest prawdą to, co ta­jemniczy Grzegorz mi napisał, to niech redakcja wRealu24, spełni, albo przynajmniej szybko zapowie publicznie, że podej­mie wkrótce następujące tematy:

  1. Oderwanie od Litwy, Białorusi, i Ukrainy dawnych kresów polskich, celem przyłączenia ich do Polski, w kontekście odpowiedzialności Polski za wojnę napastniczą, oderwania od sąsiednich państw ich terytoriów oraz konsekwencji dla narodu polskiego w postaci wojny z sąsiednimi narodami. A także prawdziwe cele wszelkich organizacji kresowych, ze szczególnym uwzględnieniem zamiarów ich kierow­nictwa. Polecam tutaj uwadze mój felieton pt. "Oszołomy od Kresów czy… bandyci?", gdzie szcze­gólną uwagę należy poświęcić wypowiedzi dra St. Krajskiego.

  2. Tatuaż, jako jedno z narzędzi do zniszczenia narodu polskiego, i cywilizacji łacińskiej, Polecam uwadze mój felieton pt. "Pomazańcy".

  3. Program zawilczania wilkami lasów polskich, jako środek do takiego zastraszenia ludności polskiej, byśmy bali się wchodzić do lasu, czy szukać w nim schronienia. Problem bezpieczeństwa bezdomnych Polaków, którzy w naszych lasach znaleźli ostatnie miejsce swojego schronienia. Polecam uwadze mój felieton pt. "Czy zjedzą nas wilki w lesie?".

  4. Program zjadania dzieci oraz ludzkich zwłok w celu ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, "Save the Planet – Eat the Children". Polecam uwadze mój fe­lieton pt. -"Czy jedliście już ludzkie mięso?".

  5. Ponad to dziennikarze wRealu24 będą prezentować się przyzwoicie, tak jak wypada to mężczyznom z naszej kultury. Żadnych tatuaży, długich włosów i koków na głowie, pedalskich spodni rurek czy podartego ubrania. I nie nazywamy Żydów Eskimosami, i tu polecam uwadze mój felieton pt. "Angole, Brytole, i Eskiomosi".

Mam nadzieję, że tematy ciekawe, i redakcja wRealu24 nie będzie ich przemilczała. A jeśli będzie przemilczała, to na­prawdę, niech piją wodę z kałuży.

Dariusz Bugała

Felieton jest z 29.10.2019 r.

31. 10. 2019 r. dodano wątek dotyczący odpowiedzi redakcji wRealu24, na niniejszy felieton.