Artykuł archiwalny z 16.03.2017 r.

IDPF połączyło się z W3C

30 stycznia 2017 roku organizacja IDPF całkowicie połączyła się z organizacją W3C, czy też raczej została wchłonięta. W tym samym dniu IDPF zakończyła swoją dzia­łalność, a cały jej dorobek został przeniesiony do W3C celem pełnego dostosowania branży wydawniczej i podstawowych technologii sieci WWW. Sama IDPF na swojej, już archiwalnej stronie www.idpf.org, zamieściła stosowne oświadczenie. Od tego momentu Format EPUB przeszedł pod skrzydła orga­nizacji W3C, gdzie w czymś w rodzaju kolejnego forum o na­zwie Publishing@W3C ma być rozwijany. Link do tej strony jest następujący www.w3.org/publishing.

IDPF miała swój początek w 1999 roku jako Open eBook Forum (Open Electronic Book Forum lub OEBF) której celem było rozwijanie standardu Open eBook dla prezentacji treści elektronicznych, w oparciu o istniejące standardy HTML i XML, co miało umożliwiać tworzenie elektronicznych książek wyświetlanych na różnych urządzeniach ekranowych. Nato­miast sam standard Open eBook został wcześniej opracowany w firmie SoftBook Press Inc. na potrzeby wyprodukowanego przez tę firmę czytnika e-książek o nazwie SoftBook Reader, który trafił do sprzedaży w 1998 roku (nawiasem mówiąc SoftBook Reader ukazał się krótko po premierze pierwszego na świecie czytnika e-książek o nazwie Rocket eBook, firmy NuvoMedia). Open eBook Forum w 1999 roku ogłosiła pierw­szą swoją specyfikację – Open eBook Publication Structure (OEBPS) 1.0. A w 2007 roku została ogłoszona specyfikacja Open eBook Publication Structure (OEBPS) 2.0, ze zmienioną nazwą standardu z Open eBook na EPUB 2 (od słów Electronic Publication). W tym samym roku zmieniona została także naz­wa organizacji z Open eBook Forum na IDPF, czyli Inter­national Digital Publication Forum. Ostatnią wersją formatu EPUB opracowaną przez IDPF jest EPUB 3.0.1, który od 30 stycznia 2017 roku będzie rozwijany przez organizację W3C (World Wide Web Consortium).

EPUB pod nowymi i większymi skrzydłami. W3C opraco­wuje specyfikacje różnych technologii internetowych, takich jak chociażby: xml, xhtml i html, css, svg i inne. EPUB 3 bazuje na xhtml`u i css`ach pochodzących z W3C. Dobrze więc to, czy nie dobrze, że EPUB trafił do W3C? Nie wiadomo, czas poka­że. Fakt faktem, że IDPF już nie ma, natomiast są protesty przeciwko wchłonięciu IDPF przez W3C. Przeciwnicy połącze­nia uruchomili nawet stronę www.futureofebooks.info w in­ternecie, gdzie można poznać ich argumenty. Organizacja IDPF, ich zdaniem, znacznie szybciej rozwijała EPUB`a niż W3C swoje technologie. Są też głosy, że owe połączenie miało na celu wyeliminowanie IDPF i przejęcie EPUB`a, którego losy są teraz zagrożone, tak jak zagrożone są losy elektronicznej książki, i czytelnictwa cyfrowego w ogóle. Są to bardzo nie­pokojące głosy. Tylko dlaczego organizacja W3C, której za­sługi w rozwoju internetu są nieocenione, miałaby chcieć zde­precjonować EPUB`a? Ale można też i zapytać, a nawet należy zapytać, na czym to pełne dostosowanie branży wydawniczej i podstawowych technologii sieci WWW miałoby polegać? Czy język xhtml 5, na którym bazuje EPUB 3, zostanie zamieniony na zwykły html 5? Nie jest tajemnicą że xhtml 5, który jest językiem wymagającym od programistów zamiłowania do po­rządku, jest w niełasce u W3C. Czy W3C w nowej specyfikacji EPUB`a wyjdzie naprzeciw wszelkiej maści papudrokom i ba­łaganiarzom, dając im html 5, czy zostawi tak jak jest? W czym EPUB 3.0.1 aż tak bardzo nie pasuje Timowi Berners-Lee, że tak koniecznie chciał go mieć? A może na odwrót? Może chciał go mieć właśnie dlatego, że EPUB 3.0.1 bardzo zgrabnie mu do czegoś pasuje?

Format EPUB poprzez swoją prawdziwą otwartość jest diamentem wolności tworzenia, i rozwoju czytelnictwa. I dia­mentu tego należy strzec, jak oka w głowie. Coś się dzieje, ale nie bardzo wiadomo co. Dlatego z uwagą należy przy­glądać się dalszym losom tego formatu.

Dariusz Bugała

Artykuł jest z 16 Marca 2017 r.