Jeden Taki Pan

O Polakach co przytulają Ukraińców

Ukraińcy osiedlający się w Polsce, zamieszczają na youtube swoje filmy o ich życiu w Polsce. W filmach tych mówią cza­sami o niechęci Polaków do Ukraińców. Ale głównie opowia­dają o tym jak to im się podoba w Polsce, a jak to źle mieli na Ukrainie.

Pod tymi filmami jest zaskakująco dużo komentarzy napisa­nych po polsku, sądząc po treści, napisanych przez Polaków.

Oto kilka tylko przykładów komentarzy, z pośród wielu, z kanału ukraińskiej youtuberki o nazwie "Zapasnoj Aero­drom", https://www.youtube.com/watch?v=Ou8_ylW_fgU (do­stęp 16.09.2019).

Agnieszka Pawlak napisała – Smutna i gorzka historia. Po­kazuje, co się dzieje, jak państwo nie chroni obywateli, jak działa źle. Cała rodzina wyjedzie za granicę, a zadbana działka, w którą włożyliście dużo pracy, będzie rozkradziona. A po­dobnych historii pewnie jest bardzo dużo. :(

Dupa Jasiu napisał – Szanowna Pani moja rodzina wyjechała w roku 1946 z miejscowości Sarny. Mój dziadek był tam leka­rzem chirurgiem. Moja matka urodziła się w Sarnach w 1941 r. Powodzenia

ryzykownie napisał/napisała – Ma Pani bardzo dobry polski, słychać akcent wiadomo, ale mówi Pani wziąć, a nie błędnie "wziąść" jak duża część Polaków. Smutne o czym Pani mówiła, ale na niektóre rzeczy niestety nie mamy wpływu, Polska jest Waszym domem. Będzie naprawdę super, jak zostaniecie na zawsze

Axer G. napisał – Bardzo ładnie mówi Pani po polsku. Nieidealnie ale ładnie... Powodzenia w Polsce !

Wojciech Kunicki napisał – Powodzenia w Polsce. Życze dużo szczęścia I zdrowia.

Ukraińcy nigdy nie byli przychylni, ani Polsce, ani Polakom. Podczas II wojny światowej zabili co najmniej sto tysięcy Polaków na Wołyniu, w tak okrutny sposób, że aż trudno to opisać. Wyrwane cieżarnym kobietom z brzuchów dzieci na­dziewano jeszcze żyjące na sztachety u płotów, a na dodatek w to miejsce po tych dzieciach, zaszywano żyjące koty, które dusząc się z braku powietrza pazurami rozrywały wnętrzności tym kobietom. Dzisiaj Ukraińcy uznają Stepana Banderę, który jest współwinny zabijania Polaków, za swojego bohatera narodowego. I ci Ukraińcy przyjeżdżają do Polski nie z miłości do Polski i Polaków, ale z pożądania do polskiego dorobku. W Przemyślu maszerowali sobie pewnego razu polskimi ulicami, skandując pośród różnych haseł jedno szczególne "Jeszcze Polska nie zginęła, ale musi zginąć". Szczególne uwagi jest to, że Przemyśl to miasto leżące w Polsce.

Wid.1 Fragment filmu pt. "Przemyśl kontra banderowcy 26.06.2016", https://www.youtube.com/watch?v=H2j31f06NEk kanał tomkaw na YouTube (dostęp 13.06.2020).

Przypuszczalnie Ukraińcy gromadzą w Polsce broń, którą przemycają z Ukrainy. Próbują nawet przemycać broń ciężką. Polska Straż Graniczna udaremniła w swoim czasie próbę przemytu przez dwie Ukrainki części do trakto­ra, które to części okazały się… elementami działka prze­ciwpancernego.

Fot.1 Zrzut ekranu z kanału Zapasnoj Aerodrom na youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ou8_ylW_fgU (dostęp 16.09.2019).

Fot.2 Zrzut ekranu z kanału Zapasnoj Aerodrom na youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ou8_ylW_fgU (dostęp 16.09.2019).

Mój komentarz do komentarzy jest następujący. Jeśli Agnieszka Pawlak tak bardzo się przejmuje rzekomo okra­dzioną daczą tych Ukraińców, to niech im na tę ich daczę da pieniądze, ale ze swojej kieszeni. Podobnie jest z pozostałymi komentatorami. Niejaki Dupa Jasiu, nawiasem mówiąc wybrał sobie adekwatny do jego wypowiedzi przydomek, oraz pozo­stali zapraszający, niech sobie zapraszają tych biednych Ukra­ińców do Polski. Ale niech to robią w całości na swój koszt, po notarialnym zobowiązaniu się z całymi swoimi rodzinami do wiecznego pokrywania wszystkich kosztów pobytu Ukraińców w Polsce. A szczególnie niech się zobowiążą, że wyrównają wszytkie straty które wynikną z bandyckich napaści, podpa­leń, rabunków i zabójstw, jeśli zapraszani przez nich Ukraińcy dopuszczą się tego w Polsce.

Jest taka opowieść o głupim chłopie który znalazł na polu zmarzniętą żmiję, i schował ją pod koszulę, żeby ciepłem wła­snego ciała ją ogrzać. A ona go pokąsała.

Od dnia publikacji tego felietonu we wrześniu 2019 roku, otrzymuję odpowiedzi od różnych durni, którzy piszą do mnie, – „ale ja przecież nikogo nie zapraszam”. Nijak nie mogą oni zrozumieć, że wspieranie Ukraińców osiedlających się w Pol­sce, składanie im życzeń pomyślności w "nowej ojczyźnie", nie jest niczym innym jak właśnie zaproszeniem. "Witajcie, czujcie się jak u siebie w domu", albo "Bracia, niech Wam się szczęści", lub "Więcej takich pozytywnych ludzi, niech Polska będzie Waszym nowym domem". Powtórzę, takie komentarze na YouTubowych kanałach Ukraińców osiedlających się w Polsce nie są niczym innym jak zaproszeniem właśnie. Polscy poli­cjanci, którzy są polskimi patriotami, składają raporty o zwol­nienie ze służby, bo nie mogą znieść tego, że są wyko­rzystywani przeciwko własnym rodzinom, przeciwko swoim sąsiadom, przeciwko własnemu narodowi. W ich miejsce są przyjmowani Ukraińcy, którzy za przyjęcie oferty pracy w pol­skiej Policji otrzymują polskie obywatelstwo, i oczywiście dobrą zapłatę, że o pomocy w zakwaterowaniu nie wspomnę. I skwapliwie z tego korzystają. Za kilka miesięcy jak będzie ich w Policji wystarczająco wielu, będą tak dawali się we znaki Polakom, że ci już zupełnie masowo zaczną opuszczać Policję. Wtedy w Policji pozostaną tylko polskie menele, dla których polska narodowość nic nie znaczy. I oni wespół z Ukraińcami będą tak pacyfikować naród polski, że to co dziś robi Policja, to będzie przedszkole. Więc niech nie płaczą wszelkiej maści durnie, gdy niedługo Ukraińcy w mundurach polskich policjan­tów, porozbijają im te puste łby. Każdy kto wspiera Ukra­ińców, nieważne czy z głupoty, czy dla korzyści, jest zdrajcą narodu polskiego, który pluje na groby tak okrutnie przez Ukraińców pozabijanych Polaków w czasie ostatniej wojny światowej. W zakończeniu dodam, że polski dziadek albo babcia, na których się Ukraińcy powołują, żeby udowodnić, że oni są Polakami a nie Ukraińcami, to tylko przykrywka. Polski dziadek, albo babcia, może i byli, ale często z widłami w ple­cach. A jeśli nawet, to wcale nie musi znaczyć, że oni są Pola­kami, i najczęściej nimi nie są, bo mają ukraińskie wychowanie, a nie polskie. Należy być mądrym polskim patriotą, a nie sen­tymentalnym głupcem, który przed każdym farbowanym Pola­kiem swoje ramiona otwiera, i bandytów do wspólnego domu zaprasza.

Kilka dni temu (10.06.2020) zauważyłem, że są kanały młodych Ukrainek na YouTube, które mówią po polsku, czyli dla Polaków. Większość komentarzy na tych kanałach pocho­dzi od trzymających się za rozporki polskich jełopów, którzy zupełnie zapomnieli o własnym narodzie i jego interesach, a widzą jedynie w swoich marzeniach cycki młodych Ukrainek (tak jak by Polki tego nie miały). Ukrainki żalą się przed kamerami, jak to na Ukrainie jest źle i brudno, że wszędzie są śmieci i dziurawe drogi, jak okropne są tam tramwaje i auto­busy, a w Polsce tak ładnie. Na takie biadolenie każdy z tych jełopów natychmiast poczuwa się do udzielenia im pomocy, i zaprasza je do życia w Polsce. Nie na swój koszt oczywiście, ale na koszt nas wszystkich. Żaden z tych skończonych durni nie pomyśli nawet, że to co jest w Polsce, to jest doro­bek Polaków dla Polaków, a Ukraińcy mieli trzydzieści lat, żeby u siebie osiągnąć to samo co mają Polacy, ale nic nie zro­bili. Mają u siebie śmietnik i bałagan, bo taka jest ich natura, a jak ich będzie w Polsce więcej, to to samo będzie i w Polsce. Ponadto oni są bardzo agresywni i bezczelni, i jak wyczują, że ktoś jest im niechętny, że nie są tutaj mile widziani, to otwarcie okazują wrogość. Oni nie mają wstydu, zachowują się jak najeźdżcy, którym wszystko się należy w obcym kraju. Jest jeszcze coś w tych komentarzach. Gdy Ukraińcy żalą się na warunki życia na Ukrainie, to zaraz znajdą się kolejni durnie, którzy będą Ukraińców pocieszać w szczególny sposób. Piszą oni mniej więcej w takim stylu, "u nas w Polsce w latach sie­demdziesiątych to było jak u was", albo "u nas za komuny nie było tego, nie było tamtego". Jest to żałosne, bo to wygląda tak jakby ktoś mówił komuś, "a u nas w domu to był bałagan, bo wszyscy chodzili narąbani". W dodatku nie jest to prawdą. Przypominam sobie, że jak w latach siedemdziesiątych przyje­chał do Polski ktoś z Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, to się nie mógł nadziwić, jak my żyliśmy. Nie, nigdy w Polsce Ludo­wej (socjalistycznej) nie było tak źle jak na ówczesnej Ukra­inie. W Polsce nawet pod rządami komunistów żyło się dużo lepiej, niż w tym samym czasie w Ukraińskiej czy w jakiejkol­wiek innej republice ZSRR, to też o czymś świadczy.

Ukraińcy w swojej bezczelności wytykają Polakom, że Polacy wyjeżdżają do innych krajów, i stwierdzają, że oni mogą sobie przyjechać do Polski. To jest dokładnie tak, jakby ktoś powiedział, że on może sobie do cudzego domu wejść, bo mieszkańcy wyjechali. Nie, Ukraińcy nie mogą sobie do nasze­go domu wchodzić, i nie są tutaj mile widziani. Polacy i Polska są częścią cywilizacji zachodniej, i Polacy głównie wyjeżdżają do krajów z kręgów kulturowych tej cywilizacji. A Ukraińcy do tej cywilizacji nie należą, i nigdy nie należeli. Nawet gdy byli częścią II RP, to ta cywilizacja, jak i Polska kultura, były im obce. Polacy na emigracji nie planują odrywać cudzych tery­toriów, żeby je do Polski przyłączyć. Nie gromadzą broni palnej czy materiałów wybuchowych, a Ukraińcy tak. Ukraińcy chcą przyłączyć część Polski południowo-wschodniej do Ukra­iny, śpiewają, że jeszcze Polska nie zginęła, ale musi zginąć. Ukraińcy to naród bardzo wrogi Polsce i Polakom. Ponad to standard pracy Ukraińców jest dużo niższy niż Polaków, co obniża jakość życia w Polsce. Obecność Ukraińców w Polsce szkodzi nam Polakom pod każdym względem.

Fot.1 Zrzut ekranu z kanału Ukrainki Tatti Nizovaya na youtube. Uwagę zwraca komentarz, gdzie owa Ukrainka nagrodziła serduszkiem komentarz, w którym nieprzychylny Ukraińcom widz został nazwany "burakiem". Cie­kawe kiedy sama nieprzychylnych sobie widzów będzie nazywała burakami. https://www.youtube.com/watch?v=JhHrAl1CKyc&lc=UgzOiWc3NBkYIbXPEzh4AaABAg.98vToMrhIU399omi
OWRz3J (dostęp 13.06.2020).

Zamieszczam poniżej kilka linków na YouTube do polskojęzycznych kanałów Ukraińców. Proszę przeczytać komentarze. Ja autorkom tych kanałów dałem łapki w dół.

Polecam następujące felietony powiązane z tą tematyką;

Dariusz Bugała

Tę stronę można zapisać na dysku twardym swojego komputera, lub wydrukować na papierze. Źle drukują przeglądarki Firefox i Internet Explorer, a dobrze
Opera i Google Chrome.

Felieton jest z 16.09.2019 r.

23.05.2020 r. dodano w zakończeniu wątek dotyczący kry­tycznych wypowiedzi względem tego felietonu.

13.06.2020 r. dodano fragment filmu z pochodu Ukraińców w Prze­myślu.

14.06.2020 r. dodano wątek o Polakach którzy zamieszczają szkodzące Polsce komentarze na kanałach młodych Ukrainek na YouTube.