Jeden Taki Pan

Czy jedliście już ludzkie mięso?

Angielskie słowa – Save the Planet Eat the Children – zna­czą po polsku – Chrońcie Planetę Zjadajcie Dzieci.

W USA podczas konferencji prasowej z udziałem kongres­woman Alexandrii Ocasio-Cortez w ratuszu miasta Nowy Jork, wstała w pewnym momencie jakaś aktywistka od zwalczania globalnego ocieplenia. Powiedziała ona, między innymi, że do­tychczasowe działania na rzecz ograniczania emisji CO₂ nie są dość wystarczające, musimy jeść dzieci, bo jest za dużo ludzi, i zanieczyszczeń. W trakcie swojego krótkiego przemówienia zdjęła kurtkę, żeby zaprezentować koszulkę z napisem "SAVE THE PLANET EAT THE CHILDREN". Miało to miejsce nie tak dawno, bo 03.10.2019 roku.

Jeśli na obrazie Wid.1 nie wyświetlają się kontrolki proszę najechać myszką na obraz i kliknąć w przycisk.

Wid.1 Konferencja z udziałem Alexandrii Ocasio-Cortez, 03.10.2019 Nowy Jork, fragment filmu pt: AOC duped by climate troll's unbelievable plea to 'Eat the Babies' gdzie jest wypowiedź nieznanej aktywistki o zjadaniu dzieci, całość można obejrzeć na kanale The HARRY READ ME File na Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=_Dn9dy3OgGM (dostęp 04.11.2019).

Czy można traktować to wydarzenie jako eksces jakiejś zdrowo trzaśniętej ekolożki? Zdecydowanie nie. Po pierwsze miała ona na sobie koszulkę ze stosownym do jej przemó­wienia hasłem. Koszulki takie, jak się okazuje, są w masowej sprzedaży, i to w różnych kolorach. A to oznacza, że hasło to jest zawołaniem w jakiejś kampanii. Po trzecie jeśli wziąć pod uwagę, że kongreswoman Ocasio-Cortez jest lewicowa, to można podejrzewać, że cała ta, chyba krótka konferencja, to była ustawka zrobiona specjalnie pod tę aktywistkę. W innym miejscu mogłaby ona dostać od ludzi taki łomot, że nie wia­domo czy uszłaby z życiem.

Fot.1 Szeroka oferta różnych koszulek z nadrukami "Save the Planet Eat the Child­ren", w sklepie Amazon. W innych sklepach bywają takie z napisami "Save the Planet Don`t Eat the Children", co znaczy żeby chronić planetę i nie jeść dzieci, ale nie ma ich zbyt wiele (chyba wydrukowano je na pokaz, jako zabezpieczenie na wypadek spraw sądowych). Amazon
https://www.amazon.co.uk/s?k=save+the+planet+eat+children+tshirt&i=clothing&ref=nb_sb_noss (dostęp 04.11.2019).

Tak w USA jak i w Europie, jedni mówili, że owa aktywistka tak naprawdę miała za zadanie skompromitować ruchy ekolo­giczne, i była podstawiona przez grupę LaRouche Political Action Committee. Przy okazji, samemu Lyndonowi LaRouche, założycielowi tej grupy, poświęcano wiecej miejsca, niż owej aktywistce, podkreślając, że LaRouche głosił teorie spiskowe. Co może wskazywać, że jest całkiem odwrotnie, to właśnie na grupę LaRouche próbuje się skierować odpowie­dzialność. Inni natomiast uważają, że jest ona niezrównoważona psy­chicznie, co miałoby oznaczać, że działała samodzielnie.

Czy jest się czym niepokoić? Tak.

Spytałem pewnego razu znajomego Anglika dlaczego nie je mięsa. Jego odpowiedź zdumiała mnie. On nie jadł mięsa, bo chciał się przyczynić do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery. Powiedziano mu, że produkcja żywności pochodzenia zwierzę­cego ma wpływ na globalne ocieplenie, i on w to uwierzył.

Po wyskoku owej aktywistki, ludzie byli wzburzeni, zszoko­wani i zdenerwowani. Jutro, hasła o zjadaniu dzieci albo ludz­kich zwłok, spowszednieją, niektórzy będą je mijali obojętnie, a niektórzy… w to uwierzą. I tych drugich będzie szybko przy­bywało. Tak jak w zastraszającym tempie przybywa nam wyta­tuowanych osobników, czy takich którzy wspierają wszelkich zboczonych odmieńców, co świadczy jedynie o postępującej bezmyślności i coraz powszechniejszemu zdziczeniu obycza­jów.

W Szwecji objawił się niejaki prof. Magnus Söderlund ze swoimi rozważaniami o kanibaliźmie, i jedzeniu ludzkiego mię­sa. Skąd ci wszyscy popaprańcy się biorą? Gdzieś musi być ja­kaś przyczyna.

W książce "Cywilizacja Żydowska" wybitnego polskiego profesora Stanisława Konecznego, w rozdziale XXX Sekta Frankistów, możemy przeczytać, …w roku 1753, zaszedł "inny niezwykły wypadek": W Żytomierzu uwięziono 25 Żydów pod zarzutem, że "w sam Wielki Piątek złapawszy dziecię pół­czwarta roku mające, imieniem Stefan Studzieński, syna Ada­ma i Ewy Studzieńskich, w Wielką Sobotę, po sabacie zgroma­dzeni, okrutnie zamordowali, z każdej żyły i junktury krew wypuszczając przez kłucie. Po uczynionej pilnie inkwizycji zbrodnię prawnie dowiedziono i wydano wyrok, na podstawie którego z jedenastu Żydów żywcem pasy darto, a potem ćwiartowano, trzynastu, chrzest święty przyjąwszy, ścięci byli… (Feliks Koneczny Cywilizacja Żydowska, Wydawnictwo Ojczyzna, Warszawa )

Mordy rytualne były w dziejach ludzkich w różnych cywi­liacjach, które już przeminęły, Żydzi natomiast nie przeminęli. Czy oni nadal to robią? Tego nie wiadomo. Ale warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj w żydowskich rękach jest cały prze­mysł rozrywkowy, niemal wszystkie rządy siedzą u nich w kie­szeni, a prawie wszystkie środki masowego przekazu są pod ich kontrolą. Niemal wszystkie organizacje, i ruchy społeczne, są pod ich większym lub mniejszym wpływem. Organizacje ekologiczne także.

Ekolodzy żywią szczególną nienawiść do rodzaju ludzkiego, choć sami są ludźmi, i bardzo chętnie korzystają z dobro­dziejstw współczesnych czasów. To głównie z tego środowi­ska, są wysuwane propozycje ograniczania liczby ludzi, choć od siebie oni zacząć jakoś nie chcą. Żydostwo już w czasach starożytnych było rozpoznane jako wróg ludzkości. Dla Żydów pozostałe narody są bydłem w ludzkich skórach, które ma im służyć. Czy ekolodzy są jednym z żydowskich narzędzi, przy pomocy których, będziemy doprowadzeni do poziomu dzikich i prymitywnych, nawzajem się zjadających bydląt, którymi bę­dzie łatwo rządzić?

Dobrych kilka lat temu, zwrócił moją uwagę pewien komen­tarz, chyba na YoTube. Nie pamiętam nawet pod jakim filmem on był zamieszczony, ale z grubsza pamiętam treść tego ko­mentarza. Jeśli założyć, że ten komentarz był prawdziwy, to musiał pochodzić od kogoś kto pracował w pewnym znanym miasteczku rozrywki, lub miał znajomych tam pracujących. Według tej osoby, są w tym miasteczku podziemia, a w nich jakieś wrota, za które wjeżdżają jakieś samochody z ciemnymi szybami. Nie wiadomo kto jest kierowcą, ani kto jest pasaże­rem. Nikt z pracowników nie wie, gdzie prowadzi tunel za tymi wrotami, ani co tam jest. I tyle, czy może aż tyle. Od siebie dodam, że musi być tam pod ziemią rozległa infrastruktura, taka jak; rury wodciągowe i kanalizacyjne, przewody energe­tyczne, co zresztą jest oczywiste. Ale przypuszczam, że mogą się tam znajdować także stacje transformatorowe, magazyny, pralnie, i tym podobne przestrzenie, gdzie poruszają się i pra­cują ludzie. Czy może być tam coś jeszcze? Coś, gdzie zwykli pracownicy nie mają dostępu. Zastanówmy się, co jeszcze mo­głoby tam być? Jeśli weźmiemy pod uwagę przewrotność ma­sonerii, to możemy się domyślać, że to co jest odkryte, i wy­stawione na widoku, może być odwrotnością tego, co jest schowane przed ludzkim wzrokiem.

Jeśli na powierzchni jest światło, i bawiące się dzieci z ro­dzinami, to co będzie tego odwrotnością? Czy pod powierz­chnią są ukryte tajne pomieszczenia z małymi i dorosłymi więźniami, którzy są torturowani, gwałceni, i w końcu zabijani przez zboczeńców wywodzących się z pośród elit z różnych krajów? Dzięki temu ktoś ma ich w garści, bez mrugnięcia okiem wykonają wszystkie żądania masonów. Jeśli prawdą są różne doniesienia o satanistycznych rytuałach, to gdzieś te rytuały muszą być wykonywane. Gdzieś muszą być jakieś se­kretne miejsca, na które nikt nie zwraca uwagi. Miejsca do których samochody z przyciemnionymi szybami, zza których nie widać kto jest kierowcą, a kto pasażerem, wjeżdżają po­przez wrota gdzieś, gdzie wszystko odbywa się w tajemnicy.

Gdyby tak było, to co dzieje się z ciałami? Czy może tam być krematorium? A może ciała… są zjadane? Jeśli tak, to jak są one zjadane? Są obgryzane do kości? Czy może mięso jest mie­lone i zjadane pod postacią hamburgerów? W takim razie, kto to je? Ci na górze, czy ci na dole?

Czy Magnus Söderlund zna już smak ludzkiego mięsa? Jeśli tak, to gdzie i w jakich okolicznościach poznał jego smak?

Czy jest związek pomiędzy ekologami mówiącymi, że trzeba zjadać dzieci, i trzaśniętymi profesorami snującymi rozważa­nia o kanibaliźmie, a satanistami potrzebującymi ofiar do za­bicia, albo Żydami którzy kiedyś dokonywali mordów rytu­alnych? Kto stoi, za produkcją koszulek, takich jaką miała na sobie, owa aktywistka? Kto stoi za produkcją animowanych filmów edukacyjnych, mówiących, że kupa ma wartości odżyw­cze? Czy oprócz zjadania dzieci, i w ogóle siebie nawzajem, mamy zjadać nasze kupy?

Jak już wspomiałem powyżej, w czasach starożytnych roz­poznano Żydów jako wrogów całej ludzkości. Dzisiaj możemy to samo powiedzieć o ekologach. To, co ich łączy z Żydami, to nienawiść do rodzaju ludzkiego, tyle, że ludzi nie uważają za bydło, a za pasożyta. To, co ich odróżnia od żydostwa, to jest głównie to, że nie stanowią oni jednego narodu, lecz są mię­dzynarodową zbieraniną beznadziejnych idiotów.

Należy zapytać o to, na jakich zasadach miałyby być dzieci zabijane, i w jaki sposób, bo chyba będzie to ujęte w jakieś ramy prawne raczej? Na przykład dzisiaj w Holandii, gdzie jest eutanazja, co roku są zabijane starsze i bardzo chore osoby, jak gdzieś przeczytałem, w ilości kilku tysięcy osób rocznie. I liczba ta każdego roku wzrasta. Jak ktoś w Holandii poprosi o śmierć, to ją dostanie bez żadnych ceregieli, i to w świetle tamtejszego prawa. Nawet jak ktoś nie chce, to można przy­puszczać, że dadzą mu "tabletkę", i podpisze papier, że tak, że jest zmęczony życiem, i prosi o humanitarną śmierć. Skoro możemy się zastanawiać do czego to zmierza, to zastana­wiajmy się. W naszych rozważaniach kierujmy sie tym, co już wiemy z doświadczenia, tym co widzimy dzisiaj. I tym co pa­miętamy, jak te wszystkie zboczenia, i zdziczenia, krok po kro­ku próbowano nam zaszczepiać. Zastanówmy się zatem, co może być nam zaproponowane w bliższej, lub dalszej przy­szłości.

Czy aborcja może być w przyszłości rozciągnięta na dzieci w wieku do ośmiu lat, na ten przykład, czy tam do dwunastu? Bo później to dzieci już są blisko tego okresu, kiedy stają się produktywne. Mogłoby to być pod przewrotnym argumentem, żeby matkom dać prawo do szerszej możliwości wyboru, czy chcą dokonać aborcji, czy nie? Taką rozciągniętą w czasie moż­liwość wyboru. I to na dzieci, które już się urodziły. Zapew­niam Szanownych Czytelników, że znajdzie się wielu, którzy w to uwierzą. Jest to tylko kwestia czasu, potrzebnego do te­go, żeby stopniowo, krok po kroku, wszystkich urabiać. Co wy­daje się, że już się zaczęło.

Najczęściej będą zabijać kobiety. Szczególnie te po rozwo­dach, z już zaspokojoną swoją biologiczną żądzą do bycia w ciąży, i macierzyństwa. Później, gdy dziecko będzie przesz­kadzało, w znajdowaniu nowych kochanków, a także, żeby się zemścić na ojcu dziecka, oddadzą je do zabicia. Wezmą swoje dziecko do szpitala, na wcześniej umówioną wizytę, może na­wet jeszcze w domu do ostatniego posiłku coś dodadzą, żeby dziecko nie wierzgało. A w szpitalu chętny i pomocny perso­nel, szybko odbierze od szczęśliwej mamy jej dziecko, i ma­muśka szybko opuści szpital, by pójść do banku, po odpowied­nie świadczenie.

Natomiast to nieszczęsne dziecko zostanie w "humanitar­ny" sposób poddane eutanazji, a jego ciało trafi do rzeźni, gdzie przerobią je szybko na hamburgery i kebaby. Albo w zależności od zapotrzebowania, zostanie zabrane do zabicia w rytuałach satanistycznych. Zwracam tutaj przy tej okazji uwagę Czytelników, na takie hollywoodzkie produkcje filmo­we, gdzie leje się krew w rytualnych obrzędach, i innych dzi­kich orgiach. Ku czemuś to jest przecież robione.

Co nam jeszcze ekolodzy, i inni idioci, powiedzą? Na wszyst­ko musimy być gotowi, i musimy twardo bronić naszych sta­rych, i zdrowych tradycji europejskich przed durniami propo­nującymi nam zjadanie trupów i zachwalającymi wartości od­żywcze w gównach. Niewątpliwie wartości odżywcze tam są, ale dla robaków. Chyba chodzi o to, żeby ludzie na każdy po­karm patrzyli jak na gów­no, wtedy szybko zaakceptują jedze­nie ludzkiego mięsa. Waż­ne, żeby miało wartości odżywcze.

Fot.2 Kadr z filmu pt. "Dlaczego niektóre zwierzęta zjadają kupę?", całość można obejrzeć na kanale MinuteEarth na Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=Ubt2fl11v5E (dostęp 04.11.2019).

Fot.3 Końcowy kadr z filmu pt. "Why Do Animals Eat Their Babies?", czyli "Dlaczego Zwierzęta Zjadają Swoje Dzieci?" z reklamą audiobooka pt. "Miracle in the Andes", jest to opowieść na faktach o rozbitkach z samolotu, który spadł w Andach w Peru, jedli oni mięso współpasażerów którzy zginęli podczas upadku tego samolotu, całość można obejrzeć na kanale MinuteEarth na Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=8xVgAULDwNE (dostęp 04.11.2019).

Ten felieton należało napisać, bo dzieją się takie rzeczy, obok których nie sposób obojętnie przejść. Tym Szanownym Czytelnikom, którzy dotrwali do końca tego felietonu, bardzo dziękuję, i doradzam, żeby się przeciwstawić głupim modom. Nie oszpecamy naszych ciał tatuażami, nie ubieramy się w po­darte szmaty. Nie będziemy zjadać ani dzieci, ani trupów, ani gówien. Nie dajmy sobie wmówić poczucia winy, z powodu tego, że niby niszczymy planetę. Wszystkie nasze śmieci wyrzućmy do jednego kubła razem z tymi wszystkimi ekolo­gami, bo tylko tam jest miejsce dla tego brzydkiego robactwa. Jeśli ekolodzy chcą redukować liczbę ludzi na Ziemi, to niech zaczną od siebie samych. Ubędzie durni, po których zapewne nikt nie będzie płakał. Jeśli chodzi o nas Polaków, to chrońmy nasz naród, i jego dom Polskę, która jest tylko dla nas.

Jeśli felieton ten był ciekawy, uprzejmie proszę polecić go swoim znajomym, za co z góry bardzo dziękuję.

Szczególnej uwadze Polecam Czytelnikom film pt. "Syn­drom Kinsey`a"na kanale historia sztuki Krzysztofa Karonia na YouTube. Film dotyczy gwałtów na dzieciach i promocji zboczeń. Filmu nie należy oglądać w obecności dzieci. Polecam także wywiad z samym Krzysztofem Karoniem w telewizji wRealu24. Proszę te filmy, jak i kanał Krzysztofa Karonia po­lecić rodzinie i znajomym. Zalecane jest, żeby filmy zapisać na twardym dysku własnego komputera, istnieje wysokie ryzyko, że film będzie usunięty przez YouTube. Linki są poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=csm9qKKnwu4

https://www.youtube.com/watch?v=bOWkakEUnMw

Dariusz Bugała

Tę stronę można zapisać na dysku twardym swojego komputera, lub wydrukować na papierze. Źle drukują przeglądarki Firefox i Internet Explorer, a dobrze
Opera i Google Chrome.

Felieton jest z 04.11.2019 r.

30.01.2020 r. wprowadzono kilka drobnych zmian w tekście.

09.02.2020 r. dodano linki do filmu na kanale historia sztuki na YouTube nalężącym do Krzysztofa Karonia, jak i do wywia­du z nim samym w telewizji wRealu24.