Jeden Taki Pan

Q

Q lub QAnon to nazwa za którą skrywa się nieznana osoba, lub grupa osób. Q zaistniał publicznie w 2017 roku, i podaje, że ma dostęp do tajnych informacji dotyczących prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jego przeciwników.

Q zamieszcza swoje komunikaty w internecie w sposób ma­jący zapewnić anonimowość. Komunikaty zazwyczaj są zwięz­łe, często zawierają skróty i niejednoznaczne wyrażenia oraz pytania mające naprowadzić odbiorców do konkretnych wniosków.

Z pośród wszystkich informacji w komunikatach od Q, moż­na zauważyć wątki, które wydają się najważniejsze. Są nimi następujące informacje:

  • Administracja Donalda Trumpa jest wspierana przez Siły Zbrojne USA i toczy walkę z rozproszoną grupą przestępczą ogólnoświatowej kabały, która skorum­powała i podporządkowała sobie instytucje pań­stwowe USA oraz innych państw świata. Grupa ta rzekomo jest już osaczona, a administracja Donalda Trumpa jest w trakcie jej stopniowego demontażu.
  • Wysoko postawionymi członkami kabały są polity­cy, wysokiej rangi urzędnicy i celebryci. Biorą oni udział w przemycie ludzi i seksualnym wykorzysty­waniu, torturowaniu, i zabijaniu dzieci w satani­stycznych rytuałach.
  • Wielu członków kabały jest już osądzanych, aresz­towanych lub mają założone opaski dozoru elek­tronicznego. Na wielu innych czekają odroczone akty oskarżenia w zapięczętowanych kopertach. Kopert tych ma być kilkadziesiąt tysięcy, i mają one być stopniowo otwierane wraz z oczyszczaniem wy­miaru sprawiedliwości z członków tej grupy prze­stępczej.
  • Donald Trump celowo pozorował podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku zmowę z Rosją, aby później pod wpływem opinii publicznej powołać specjalnego doradcę Roberta Muellera do zbadania tej zmowy. W rzeczywistości Robert Mueller nie prowadzi śledztwa wobec Donalada Trumpa, ale wobec Billa i Hillary Clinton, Barracka Obamy oraz osób z ich otoczenia.
  • Hillary Clinton złamała reguły bezpieczeństwa używając swojego prywatnego serwera pocztowego do prowadzenia oficjalnej urzędowej koresponden­cji.

W jakim celu Q umieszcza w internecie swoje komunikaty? Czy QAnon to alternatywny kanał Donalda Trumpa do komu­nikowania się ze społeczeństwem amerykańskim, z ominię­ciem głównych środków masowego przekazu?

Załóżmy, że komunikaty Q odnoszą się do Donalda Trumpa, bo najczęściej jest on wskazywany. Zobaczmy więc czy Donald Trump pasuje do tej układanki.

Prezydent Donald Trump jest prawicowym politykiem, jak sam mówi, wspiera rozwój amerykańskiego przemysłu. Wokół niego są skupieni prawicowi politycy, którzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko aborcji, czy promowaniu zboczeń seksualnych. Jednak wydaje się mało prawdopodobne, żeby Q był alternatywnym kanałem Donalda Trumpa do kontaktu ze społeczeństwem amerykańskim. Bardziej prawdopodobne może być to, że Q został wymyślony po to, żeby ośmieszyć, lub zawieść swoich sympatyków. Rzekome dziesiątki tysięcy zapieczętowanych kopert z nakazami aresztowań członków kabały nie wydają się prawdziwe. A jeśli już, to nakazy te mogą dotyczyć przeciwników politycznych Trumpa, z których część rzeczywiście może być członkami kabały. Nakazy aresztowań mogą głównie dotyczyć tych ludzi którzy są członkami takich organizacji jak Pilots for 9/11 Truth, Architects and Engineers for 9/11 Truth, czy Patriots Question 911, i im podobni.

Nie wydaje się, żeby Donald Trump zwalczał kabałę. Na stanowiskach swoich doradców zatrudnia swoje dzieci. Jego córka Ivanka Trump po wyjściu za mąż za Żyda Jareda Kushnera przeszła na judaizm. A sam Jared Kushner jest także doradcą Trumpa. Ponad to Ivanka Trump rozwija swoje interesy w Chinach za aprobatą rządu Chin. Jak się do tego mają deklaracje Trumpa dotyczące sprowadzenia amery­kańskich fabryk z Chin do USA? Ciekawym jest to, że Ivanka Trump ze swoim mężem odbyła pielgrzymkę na grób Menachema Mendela Schneersona, jednego z przywódców Chabad-Lubawicz. Donald Trump jest raczej człowiekiem masonów konkurujących z innym nurtem masonerii, których reprezentują Clintonowie i spółka, niż jakimś mitycznym Q na białym koniu mającym wyzwolić Amerykanów.

Dariusz Bugała

Tę stronę można zapisać na dysku twardym swojego komputera, lub wydrukować na papierze. Źle drukują przeglądarki Firefox i Internet Explorer, a dobrze
Opera i Google Chrome.

Felieton jest z 22.04.2020 r.